ประวัติองค์กร
   
     

บริษัท นครินทร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารที่มีความชำนาญ
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชนิดคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาโดยตลอด บริษัทฯยึดถือปรัชญาในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและการบริการลูกค้าด้วยความซื้อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญ

โครงการที่ บริษัท นครินทร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กำลังดำเนินการในปัจจุบันได้แก่ โครงการบ้านนครินทร์ โครงการบ้านจอยเพลส และโครงการบ้านทับทอง โดยมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 800 ล้านบาท นอกจากนั้นบริษัทฯยังมีนโยบายที่
จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้อยู่
อาศัยที่ต้องการบ้านที่มีคุณภาพในอนาคต

   
           
             
             
 
         
     

สาส์นจากผู้บริหาร

   
     

ผมมีความคิดที่ยึดถือมาโดยตลอดว่าบ้านที่ดีจะทำให้ครอบครัวมีความสุข เมื่อครอบครัวมีความสุขเราก็จะมีความเบิกบานในการใช้ชีวิต ในความคิดของผมนั้นบ้านที่ดีเริ่มจากการออกแบบและก่อสร้างด้วยความพิถีพิถัน และเหมาะกับสภาพการใช้งานของครอบครัวยุคใหม่ซึ่งทำงานมากขึ้น ดังนั้น นอกจากการอยู่อาศัยแล้ว บ้านจะต้องเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับทุกคนในครอบครัว ผมมีความตั้งใจในการก่อสร้างบ้านที่ทำให้ชีวิตมีความสุข โดยเริ่มจากปัจจัยภายในบ้านจนถึงความปลอดภัยและสันทนาการภายในโครงการของนครินทร์ที่ถูกจัดสรรไว้อย่างลงตัว ผมยังมีความปรารถนาที่จะคิดพัฒนาศักยภาพของที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างสังคมที่อบอุ่นต่อไป

 


 

 

 

   
         
      (นายปั้น จูฑศฤงค์)
กรรมการผู้จัดการ